Metamorphosis Series від Boca Do Lobo

Metamorphosis Series от Boca Do Lobo

Чи був він твариною, якщо музика так хвилювала його?
(«Перевтілення».Франц Кафка)

Коли деякі явища втрачають власну значимість, спонтанна реальність пропонує нам дивні силогізми. Суміш абсурду, сюрреальних візій та приземленого існування може стати новим виміром краси. Мова про естетику, яка базується не на досвіді сприйняття, а окреслена ментальним досвідом. Можливо, це лише сурогат краси, можливо – навіть вигадка. Або – лишень дивна метаморфоза, розуміння якої можливе за умови усвідомлення умовності речей та несвідомого пошуку нового сенсу. Тому художник маніпулює новими символами або об’єктами для створення нового, незвичного визначення мистецтва, тим самим окреслюючи можливість існування дивних та унікальних речей.
Констатація умовності естетичних стандартів та значення краси втілена в колекції метаморфоз, або Metamorphosis Series від Boca Do Lobo. Найбільш харизматичні образи природи, що нерідко сприймаються із відразою, набувають ювелірної цінності та символізують вихід за рамки мистецтва у контексті копіювання дійсності. Як одного разу Грегор Замза прокинувся гігантською комахою, так само й у світі дизайну з’явилася нова парадигма розуміння краси. Подібне явище можна означити не інакше як спробу втілення «екзистенційного дизайну». На відміну від традиційних явищ, що базуються на естетиці сприйняття Metamorphosis Series від Boca Do Lobo апелює до ментального досвіду, адже потребує розуміння, а не споглядання.
Особливий характер колекції базується на існуванні так званої «темної сторони природи». Таємничі образи, недосконалість, асиметрія, хаотичність, незавершеність, постійна мінливість форм – складають формулу природної досконалості, що лише на перший погляд видається спокійною та безпечною. Ламаючи будь-які межі мистецтва, апелюючи до спонтанної реальності та творчого акту – колекція метаморфоз створює сюрреальний вимір мистецтва розкоші.

Metamorphosis Series від Boca Do Lobo
Metamorphosis Series від Boca Do Lobo

Естетика цих предметів базується на ідеї «Перевтілення» Франца Кафки. Глибокий несвідомий пошук сенсу в умовах власної беззмістовності окреслює нову парадигму дизайну, що виходить за рамки лише мистецтва або предметної умовності. Кожен виріб із цієї колекції виходить навіть за межі арт-об’єкту. Втілення чистого натуралізму, відтворення не-штучного стану, а природної динаміки – не-ідеалізованої, не-прикрашеної, не дуже гарної, але такої, що відрізняється ювелірністю деталей та не-вигаданою красою.

Metamorphosis Series від Boca Do Lobo
Metamorphosis Series від Boca Do Lobo

Зовні дивна метаморфоза втілює новий сенс екзистенційного дизайну, що апелює до ментального досвіду. Піддати дійсність сумнівам, аби зрозуміти нові естетичні реалії, що базуються на елементарних природних явищах. Зовні огидні образи, але ж скільки замилування! Розкіш стає приземленою, але не менш вишуканою. Можливо, подібні явища ще потребують певного до-визначення та більш чітких дефініцій, але вони вже пізнавані в усьому світі, бо вони схвилювали цей світ.
То, чи був він твариною, якщо музика так хвилювала його?

Metamorphosis Series від Boca Do Lobo
Metamorphosis Series від Boca Do Lobo
Metamorphosis Series від Boca Do Lobo
Metamorphosis Series від Boca Do Lobo
Metamorphosis Series від Boca Do Lobo
Metamorphosis Series від Boca Do Lobo

Author: Marina Schultz

Source of photos: Boca Do Lobo